Terms and conditions

These terms and conditions apply at purchase at Footballmentor.com

1. Privacy policy

Footballmentor.com understands and respects the importance of privacy on the Internet. Footballmentor.com will not disclose customer / user information to third parties unless necessary to implement a transaction. The business will not sell the customer’s name, e-mail address, credit card information or personal data to any third party without the customer’s prior permission.

As registered with Footballmentor.com you are always entitled to object to registration. You also have the right know what information is registered about you. To make an appointment with us, we need the following information: Name and Email Address.

Footballmentor.com uses cookies to store content in the shopping cart. In Internet Explorer, cookies are deleted under the ‘Tools’ menu -> ‘Internet Options’ -> ‘Delete Cookies.’ There may also be cookies from Google Analytics. Google Analytics is persistent cookies and is used to analyze website statistics and user behavior. Google Analytics does not collect personal information. You can learn about Google Analytics cookies at: http://code.google.com/intl/en/apis/analytics/docs/concepts/gaConceptsCookies.html#HowGAUsesCookiesandhttp://www.facebook.com/help/ cookies.

Inquiries relating to GDPR and how / when your personal data is deleted please contact us at mail@footballmentor.com

2. Payment and delivery

Payment will be received through Mobilepay, PayPal, Dankort, Visa, MasterCard or similar payment method. You will not be charged fees that affect the price offered via the website.

The amount is deducted immediately after purchase. Standard programs will be sent by email within minutes of completion of payment or can be downloaded via the link you are referred to on the page. In the event that you have lost your electronic items, they can be retrieved by logging in to “My Account” at Footballmentor.com or by email at Footballmentor.com. Online and physical consultations and lectures by appointment. The delivery of digital products is free.

Prices are quoted in Euro’s incl. VAT.

Your purchases and actions on the site are done via a secure SSL encrypted website.

 

3. Right of withdrawal / Complaint

There is no right of withdrawal after the preparation of an individual training program, consultation or lecture. On standard programs there is a 14 day cancellation right.

Digital goods purchased at Footballmentor.com may only be used for personal use.

You may not substitute, lend, exchange, sell, copy, multiply, forward or otherwise transfer the file to persons outside your household, such as commercial use, hire, sale of the downloaded file is not permitted without prior agreement with Footballmentor.com.

You have 2 years of warranty. If you receive a wrong item in relation to your order or a damaged product, you must advertise within a reasonable time after you have identified the defect. If you advertise within 2 months, the complaint is deemed to be timely. Complaints can be notified by e-mail: mail@footballmentor.com. We reserve the right to remedy a shortage rather than pay the purchase price back.

4. Responsibility and agreement

You must accept the terms and conditions at each purchase. You are encouraged to read the terms thoroughly and familiarize yourself with the obligations and rights that the terms give you.
At Footballmentor.com, purchase agreements with children and adolescents under the age of 18 can only be made by parents or others legally acting on the child or on behalf of the young person. Footballmentor.com is not responsible for investigating the age of customers in trade.

Footballmentor.com can not be held responsible for what follows current applicable legislation.

Footballmentor.com assumes no liability as a result of the buyer’s legal relationship with third parties. We don’t take responsibility for the wrong use of our advice or training program. If in doubt, consult your doctor or physiotherapist. The information given on the page, during consultation and in training programs may not be replaced for competent counseling / treatment by a qualified and approved physician.

5. Subject to change

Footballmentor.com reserves the right to change and update the terms and conditions that apply to this website. It is therefore important that you keep up to date on changes.

6. Behind the site

Behind Footballmentor.com is company owned and administrated by physiotherapist, Daniel Pauk. Private Practitioner Physiotherapist.
Pauk Fysioterapi
CVR: 35697209Mail: mail@footballmentor.com

 

 

 

På Dansk:

Disse vilkår og betingelser gør sig gældende ved køb hos Footballmentor.com

1. Fortrolighedspolitik / persondatapolitik

Footballmentor.dk forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Footballmentor.com vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredjepart, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Forretningen vil ikke sælge kundens navn, e-mailadresse, kreditkortoplysninger eller personlige data til nogen tredjepart uden kundens forudgående tilladelse.

Som registreret hos Footballmentor.com har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig. For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger: Navn, og e-mailadresse.

Footballmentor.dk anvender cookies med henblik på at gemme indhold i indkøbskurven. I Internet Explorer slettes cookies under menuen ‘Funktioner’ -> ‘Internetindstillinger’ -> ‘Slet cookies’. Der kan også ligge cookies fra Google Analytics. Google Analytics er vedholdende cookies og bruges til at analysere hjemmeside statistik og brugeradfærd. Google Analytics indsamler ikke personlige oplysninger. Du kan lære om udløb på cookies fra Google Analytics på: http://code.google.com/intl/da/apis/analytics/docs/concepts/gaConceptsCookies.html#HowGAUsesCookiesandhttp://www.facebook.com/help/cookies.

Henvendelser i forbindelse med persondataloven/GDPR og hvordan/hvornår dine persondata slettes kan du rette til mail@footballmentor.com

2. Betaling og levering

Der modtages betaling som minimum gennem Mobilepay, PayPal, Dankort, Visa, MasterCard eller lign. betalingsmetode. Du vil ikke blive opkrævet gebyrer som har indflydelse på prisen tilbudt via hjemmesiden.

Beløbet trækkes umiddelbart efter køb. Standardprogrammer bliver afsendt via e-mail indenfor få minutter efter afsluttet betaling eller kan downloades via link du bliver henvist til på siden. I tilfælde af at du har mistet dine elektroniske varer, så kan de hentes igen ved at logge ind på “min konto” på Footballmentor.dk eller henvende sig via mail på Footballmentor.com. Online- og fysisk konsultationer og foredrag efter aftale. Leveringen af digitale produkter er gratis.

Der kan aldrig trækkes et større beløb end det du har godkendt ved købet.

Priserne er angivet i danske kroner inkl. moms.

Dine køb og handlinger på siden, sker via en sikker SSL krypteret hjemmeside.

3. Fortrydelsesret / Reklamation

Ved at accept af ‘vilkår og betingelser’, accepterer du, at træningsprogrammer og konsultationer der skræddersyes helt specifikt ud fra dine behov og målsætning, hvorfor udarbejdelsen af disse er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 3. Der gælder således ingen fortrydelsesret efter udarbejdelse af en individuel træningsprogram, konsultation eller foredrag. På standardprogrammer er der 14 dages fortrydelsesret.

Digitale varer købt hos Footballmentor.com må kun benyttes til personlig brug.

Du må hverken forære, udlåne, bytte, sælge, kopiere, mangfoldiggøre, videresende eller på anden måde overføre filen til personer uden for din husstand, ligesom kommerciel brug, udleje, salg af den downloadede fil ikke er tilladt uden forudgående aftale med Footballmentor.dk.

Du har 2 års reklamationsret. Såfremt du modtager en forkert vare i forhold til din bestilling eller en beskadiget vare, skal du reklamere inden en rimelig tid, efter du har konstateret manglen. Reklamerer du inden 2 måneder, anses reklamationen for værende rettidig. Reklamationer kan meddeles per e-mail: mail@footballmentor.com. Vi forbeholder os ret til at afhjælpe en mangel fremfor at betale købesummen tilbage.

4. Ansvar og aftaleindgåelse

Du skal ved hvert køb acceptere vilkårene i handelsbetingelserne. Du opfordres til at læse betingelserne grundigt igennem og gøre dig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som vilkårene giver dig.
På Footballmentor.com kan købsaftaler med børn og unge under 18 år kun indgås af forældre eller andre, der lovligt kan handle på barnet eller den unges vegne. Footballmentor.dk er ikke ansvarlig for at undersøge kundernes alder i forbindelse med handel.

Footballmentor.dk kan ikke drages til ansvar for andet ifm. digitalt salg, end hvad der følger efter gældende relevant lovgivning.

Footballmentor.dk påtager sig intet ansvar som følge af køberens retsforhold over for tredjemand. Vi påtager os ingen ansvar i forbindelse med forkert brug af vores råd eller træningsprogram. Er du i tvivl så kontakt din læge eller fysioterapeut. Oplysningerne givet på siden, under konsultation og i træningsprogrammer må ikke erstattes for kompetent rådgivning/behandling af uddannet og godkendt læge.

5. Forbehold for ændringer:

Footballmentor.com forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

6. Bag om siden

Bag siden Footballmentor.com står virksomheden står fysioterapeut, Daniel Pauk.  Selvstændig privatpraktiserende fysioterapeut.

Pauk Fysioterapi

CVR: 35697209

Mail: mail@footballmentor.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial